Tư vấn dịch vụ Hotline:0907.487 583
 Dịch vụ pháp lý  
1/. Tư vấn pháp luật.
.....................................................
2/. Tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Lao động, Hành chính tại tòa án các cấp
....................................................... 
3/. Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng nhiều lĩnh vực pháp luật.
...................................................... 
  4/. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo qui định của pháp luật.
...................................................... 
  5/. Dịch vụ nhà đất: Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chuyển nhượng; Tặng cho, Thừa kế.
6/. dịch vụ khác
 Tin Tức Pháp Luật  
Thống kê truy cập
Đang online:                     3
Lượt truy cập:           588515
Liên kết website


Tuổi chịu trách nhiệm hình sự trong BLHS năm 2015
Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1985 đã quy định người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội có khung hình phạt trên 5 năm tù nhưng phải với lỗi cố ý. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
 
Đến BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), đã thể hiện quan điểm phân hóa tội phạm hình sự ra thành 4 loại: Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiệm trọng, trên cơ sở đó quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 12 thì người đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Tuy nhiên, tại phần tội phạm cụ thể trong BLHS năm 1999, có 2 tội quy định chủ thể phải là người đã thành niên nghĩa là phải đủ 18 tuổi chứ không phải đủ 16 tuổi như quy định, cụ thể như: Tội giao cấu với trẻ em (Điều 115) và tội dâm ô đối với trẻ em (Điều 116). Khoản 2 Điều 12 quy định người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Do đó người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng và tội rất nghiêm trọng do lỗi vô ý, mà chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do lỗi cố ý và tội đặc biệt nghiêm trọng (cả lỗi cố ý và vô ý). Như vậy, trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 12 thì người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ chịu trách nhiệm hình sự đối với 137 tội trong BLHS(3). Tuy nhiên, một số tội mà người từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi không thỏa mãn dấu hiệu về mặt chủ thể (chẳng hạn các loại tội chủ thể phải là người có chức vụ) nhưng vẫn có thể xử lý ở vai trò đồng phạm.
 
Qua đó cho thấy, BLHS hiện hành quy định phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi như hiện nay là quá rộng. Mặt khác, thực tiễn nhiều tội phạm dù ít nghiêm trọng, nghiêm trọng nhưng có tính phổ biến, thường xuyên xảy ra do người ở lứa tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi thực hiện như: Cố ý gây thương tích, tổ chức đua xe trái phép, hiếp dâm, cưỡng dâm trẻ em, cướp tài sản... gây nhiều bức xúc và bất bình trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến gia đình và nhà trường, lại không được quy định để xử lý hình sự, không đáp ứng yêu cầu răn đe, phòng ngừa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 
Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tạo cơ sở phân hóa trách nhiệm hình sự xử lý người chưa thành niên phạm tội, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm người chưa thành niên; đồng thời bảo đảm minh bạch và thực hiện tốt nguyên tắc nhân đạo, BLHS năm 2015 quy định rõ các tội danh cụ thể thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời bổ sung một số tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng nhưng có tính chất, mức độ nguy hiểm, xảy ra phổ biến mà người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi cũng phải chịu trách nhiệm hình sự để xử lý nghiêm khắc.
 
Vì vậy, tại khoản 1 Điều 12 BLHS năm 2015, tiếp tục quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm và bổ sung thêm “trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác” để khắc phục hạn chế của BLHS năm 1999 đối với trường hợp một số tội danh mà chủ thể phải là người đủ 18 tuổi như đã phân tích ở trên.
 
Cụ thể trong phần tội phạm thì BLHS năm 2015 có 3 tội quy định chủ thể phải là người đủ 18 tuổi chứ không phải đủ 16 tuổi cụ thể là: Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145); tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146); tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147).
 
Khoản 2 Điều 12 quy định liệt kê cụ thể những tội danh mà người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 phải chịu trách nhiệm hình sự chứ không quy định chung chung như BLHS năm 1999 và thu hẹp rất nhiều tội danh, nhằm đảm bảo tính minh bạch, nhân đạo trong xử lý đối với đối tượng này theo tinh thần của Hiếp pháp năm 2013 và Công ước của Liên Hiệp quốc về quyền trẻ em.
 
Theo đó, người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự 7 tội danh, kể cả ở khung cấu thành cơ bản lẫn ở khung cấu thành tăng nặng như: Tội giết người (Điều 123); tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134); tội hiếp dâm (Điều 141); tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142); tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144); tội cướp tài sản (Điều 168); tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169);
 
Và 22 tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng (nghĩa là tội đó có khung hình phạt cao nhất phải từ trên 07 năm tù trở lên) cụ thể theo các khoản của từng tội như sau:
 
Tội cưỡng dâm (khoản 2 và khoản 3 Điều 143); tội mua bán người (khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 150); tội mua bán người dưới 16 tuổi (khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 151); tội cưỡng đoạt tài sản (khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 170); tội cướp giật tài sản (khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 171); tội trộm cắp tài sản (khoản 3 và khoản 4 Điều 173); tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (khoản 3 và khoản 4 Điều 178); tội sản xuất trái phép chất ma túy (khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 248); tội tàng trữ trái phép chất ma túy (khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 249); tội vận chuyển trái phép chất ma túy (khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 250); tội mua bán trái phép chất ma túy (khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 251); tội chiếm đoạt chất ma túy (khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 252); tội tổ chức đua xe trái phép (khoản 3 và khoản 4 Điều 265); tội đua xe trái phép, khoản 3 và khoản 4 Điều 266); tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật (Điều 285- Tội này cần xem xét lại); tội tán phát chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (khoản 3 Điều 286); tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (khoản 3 Điều 287); tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác (khoản 3 Điều 289); tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (khoản 3 và khoản 4 Điều 290); tội khủng bố (khoản 1 và khoản 2 Điều 299); tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 1 và khoản 2 Điều 303); tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 304.
 
Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 14, nếu người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi mà chuẩn bị phạm 4 tội sau đây thì phải chịu trách nhiệm hình sự: Tội giết người (Điều 123); tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác Điều 134; tội cướp tài sản (Điều 168); tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169).
 
Như vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 14 thì người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ chịu trách nhiệm hình sự trong 29 tội danh đã liệt kê ở trên.
BBT
http://vksbinhdinh.gov.vn/newsdetail.asp?newsID=20934&cat1id=3&Cat2id=7
7/25/2017 10:20:13 PM
Các tin liên quan
Mở rộng chủ thể chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015  (1643)
Có bao nhiêu hình phạt với tội phạm  (793)
Những hành vi giết người sẽ bị tử hình theo luật mới  (823)
Vì sao người được miễn trách nhiệm hình sự, người phải ngồi tù?  (998)
Thủ tục 'đặt tiền đảm bảo' để không bị bắt giam theo quy định mới  (816)
Thủ tục 'đặt tiền đảm bảo' để không bị bắt giam theo quy định mới  (762)
Bị can khác bị cáo thế nào?  (783)
Thế nào là bán dâm?  (862)
Tạm giam, tạm giữ khác nhau thế nào?  (920)
Khi nào được hoãn, miễn đi tù?  (837)
16 diện phạm nhân không được đặc xá năm 2016  (805)
Bảng so sánh điều Luật giữa Bộ Luật hình sự năm 2015 với Bộ Luật hình sự năm 1999 (Đã sửa đổi, bổ sung)  (1017)
Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong bộ luật hình sự năm 2015  (972)
Những bất cập của Nghị quyết 01/2010 ngày 22/10/2010 của HĐTP TATC khi áp dụng xử lý hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá  (809)
5 hành vi quấy rối tình dục trẻ em sẽ bị phạt tù theo quy định mới  (85)
Người chưa thành niên phạm tội bị xử lý thế nào từ ngày 1/7  (62)
5 tội sẽ 'biến mất' từ ngày 1/7  (69)
34 tội mới sẽ áp dụng từ ngày 1/7  (53)
Tòa gia đình và người chưa thành niên xét xử những án gì  (238)
Những tội không còn án tử hình từ ngày 1/7  (54)
Công an được bắt người trong những trường hợp nào từ ngày 1/7  (43)
Bộ Tư pháp lý giải việc hình sự hóa kinh doanh trên mạng  (17)
Từ 01/7/2016: Ngoại tình dẫn đến ly hôn bị phạt tù đến 01 năm  (239)
Vay mượn rồi cố tình không trả nợ: Trước mắt chưa hình sự hóa  (213)
Mở rộng chủ thể chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015  (77)
Những hành vi giết người sẽ bị tử hình theo luật mới  (189)
Giam oan gần 4 năm, bồi thường 252 triệu đồng  (286)
4 lưu ý quan trọng về hiệu lực của Bộ luật hình sự 2015  (567)
Chết trong lúc bị tạm giữ, bồi thường tổn thất tinh thần 360 tháng lương  (2354)
THAM GIA TRANH TỤNG VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI TÒA ÁN CÁC CẤP  (2154)
Trụ sở chính: 5/94/8 Lê Quang Chiểu, P An Thới, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch: 580 - Cách Mạng Tháng 8 - Phường Bùi Hữu Nghĩa - Quận Bình Thủy - Thành Phố Cần Thơ
Điện thoại: (0907) 487583 - 0292.388.7456 © 2013 Văn Phòng Luật Sư Thanh Liêm
Thiết kế bởi: seotop5.vn